Cornelius Lely. Onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad van Flevoland. Maar wie ontvoerde hem?

Lely was de bedenker van het plan om de Zuiderzee af te sluiten en zo grote delen van de Nederlandse kust te beschermen tegen het tij. In 1932 was de Afsluitdijk een feit. De Zuiderzee werd het IJsselmeer. Maar wat niemand wist, is dat Lely tijdens een vergadering met andere ingenieurs, professoren en zelfs een minister, is ontvoerd uit zijn hotel. Allemaal niet waar gebeurd natuurlijk, maar wel een uitdagend begin van de aardrijkskundeles.

Wie ontvoerde ingenieur Lely? Welk hulpmiddel gebruikte de dader en waar gebeurde het? Dat zochten de kinderen vandaag uit in de gymzaal. Een soort cluedo eigenlijk, maar dan de 2.0-versie. Vragen uit de lessen aardrijkskunde hielpen de kinderen aan aanwijzingen waarmee daders, hulpmiddelen en locaties weggestreept konden worden. Ondertussen oefenden ze ook alweer hun kennis voor de toets later deze week.

Elk tweetal kreeg een eigen startvraag. Daarna konden ze, gewapend met hun werkboek en lijst met mogelijke daders, hulpmiddelen en locaties, aan de slag. De startvraag moest beantwoord worden. Verspreid door de gymzaal hingen veertig kaartjes met antwoorden op de voorzijde. In de kaartjes stond telkens een vervolgvraag en soms ook een aanwijzing die de kinderen hielp bij het oplossen van de ontvoering. Vragen waarop de tweetallen het antwoord (nog) niet wisten, konden met het werkboek toch worden opgelost.

Wie aan het einde terugkwam bij de startvraag en alle vragen goed beantwoord had, wist het zeker. De dader, het hulpmiddel en de locatie. Er bleef er overal nog maar een van over. Toch slaagde niet iedereen in een keer. Een fout beantwoorde vraag zorgde immers voor een andere vervolgvraag waardoor enkele vragen en dus ook aanwijzingen, werden gemist. Nadat de tweetallen hun werk gecontroleerd hadden, waren we het unaniem eens over de oplossing: Professor Hoogwater, met de honkbalknuppel, op de golfbaan. Op naar de toets!