Een pootafdruk op de grond, een nestje in het riet. Zelfs aan poep kun je dieren herkennen…

Je kunt aan verschillende dingen in het landschap herkennen welke dieren er zijn geweest. Waarschijnlijk denk je bij sporen als eerste aan potafdrukken in de grond, maar ook aan nesten, vraatsporen en uitwerpselen kun je zien welke dieren er leven in het landschap.

De prezi over sporen besteedt aandacht aan de verschillende vormen van sporen die we in het landschap tegenkomen en waaraan we kunnen afleiden welke dieren er leven. Het informatiedocument, dat de prezi stapsgewijs volgt, voegt extra informatie over het onderwerp aan toe.

Download